ICD Tanamexco

Sự hài lòng của Khách hàng là thành công của chúng tôi
hot line: 0915-44-53-99; 0919-58-68-54

CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ

1. Tổng diện tích mặt bằng 180.700 m2
ICD Tanamexco 131.700 m2
Depot Bình Dương 49.000 m2
2. Chiều dài cầu cảng 160 m
3. Bãi chứa container 105.000 m2
Bãi hàng xuất khẩu 30.000 m2
Bãi hàng nhập khẩu 10.000 m2
Bãi hàng lạnh 10.000 m2
Bãi rỗng 50.000 m2
Bãi đóng hàng 5.000 m2
4. Kho Ngoại Quan 6.000 m2
5. Kho CFS 2.000 m2
6. Kho nội địa 1.000 m2
7. Cần cẩu trục cố định (42T) 4 chiếc
8. Cẩu bờ (40T) 3 chiếc
9. Cẩu bờ di động (30T) 2 chiếc
10. Xe chụp container có hàng (45T) 6 chiếc
11. Xe chụp container rỗng (7T-10T) 9 chiếc
12. Xe Forklifts phục vụ đóng/dỡ hàng 6 chiếc
13. Ổ cắm cung cấp điện cho container lạnh 100 cái
14. Trạm cân 80 tấn 1 trạm
15. Xe kéo container 11 chiếc
16. Trạm điện 300 -1.000 KVA 4 trạm
17. Nhân viên giám định container có bằng IICL 5 người