ICD Tanamexco

Sự hài lòng của Khách hàng là thành công của chúng tôi
hot line: 0915-44-53-99; 0919-58-68-54

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

 • a Địa điểm thông quan nội địa
 • a Đóng rút hàng tại bãi
 • a Bãi chứa container hàng và rỗng
 • a Thủ tục Hải quan
 • a Kho đóng hàng lẻ (CFS)
 • a Kho ngoại quan
 • a Xếp dỡ container
 • a Dịch vụ container lạnh
 • a Vệ sinh, sửa chữa và bảo dưỡng container tại chỗ
 • a Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
 • a Vận chuyển hàng hóa nội địa